Assessorament Mercantil

Oferim una dilatada experiència en quan a la creació d’empreses i tot tipus de societat o persona física, aconsellant la millor opció en funció del teu projecte.

 
Creació/constitució de societats

Un dels primers factors a tenir en compte és escollir el tipus de societat idònia per l’empresa que es vol constituir. Tenir les ganes de crear-la i l’objectiu a la vista és un gran pas, però no és senzill saber enfocar bé quina és la tipologia d’estructura, capital i finançament necessari per tirar-la endavant. Estudiem tots els aspectes per tal d’aconsellar el tipus de societat que més convingui al seu negoci.

 
Registre de marca i producte

Si vostè vol protegir la seva marca nosaltres el podem assessorar i li podem tramitar el registre tant a nivell nacional com europeu, depenent de l’abast del producte i de l’activitat.


Estudis anàlisi de gestió i viabilitat del negoci

Abans de fer realitat el somni de crear una empresa és molt important saber si aquesta serà factible. Un bon estudi pot determinar quins són els recursos necessaris per tirar-la endavant, però no ens oblidem que tota empresa funcionant també necessita en certs períodes de temps saber si la seva gestió i viabilitat poden millorar i com, per tal d’augmentar la seva rendibilitat interna i així de retruc es vegi compensada en els resultats.


Valoració de la seva empresa

Davant d’una compra-venda, traspàs, sol·licitud de préstec, o saber l’estat del seu negoci, realitzem una valoració de la seva empresa per tal d’avaluar la situació i la seva gestió a partir d’anàlisis financers.

 
Assessorament en compra-venda  de negocis/empreses

Prenent nota de l’anterior apartat de valoració del seu negoci també podem contemplar l’opció de valorar-la per vendre-la, o estudiar els balanços i situació patrimonial d’una empresa que estiguem interessats en adquirir.


Fusió i escissió de societats

Amb el temps i el desenvolupament de l’activitat es poden donar transformacions de l’empresa, des de reestructuracions internes fins a fusions amb altres societats o escissions dins la mateixa. En aquests casos prestem la nostra experiència per tal d’afrontar-los i aconsellant en cada pas l’acció adequada.

  
Dissolució de societats

Tota dissolució de societat requereix d’estudis previs de costos i d’un bon assessorament en quan al mètode i passos a seguir com als tràmits a realitzar en els organismes pertinents.


Estudis d’anàlisi estructural: organigrama i direcció

L’organigrama constitueix la base del funcionament de l’empresa, on s’han d’establir clarament les competències de cada departament i de cada responsable. Així mateix, i depenent de la societat en qüestió, l’estructura de la direcció també és fonamental. D’ella en depèn la presa de decisions que afectaran al present i futur del negoci.


Ampliacions de capital

En alguns casos per tal de fer realitat un projecte empresarial es pot optar per d’executar una ampliació de capital. Aquesta pot ser dinerària amb aportació d’efectiu, no dinerària a canvi d’accions o alliberada si es fa a càrrec de les reserves de la societat.


Confecció i legalització de documentació registral

Elaborem i legalitzem els diferents tipus de documentació registral com el llibres diari, els llibres d’inventari i comptes anuals.


Contractes mercantils

Des de Teo Jordà assessorem i confeccionem diferents tipus de contractes mercantils que es puguin donar, com per exemple contractes de compra-venda, de préstecs, contractes bancaris, de serveis, de traspàs, d’agència, franquícia, arrendament, etc.


Herència i successions

Assessorem en la planificació d’herència i successions en relació a l’Impost de Successions i amb els tràmits pertinents.


Planificació de la successió de l’empresa

Es tracti o no d’una empresa familiar és molt important plantejar quan i com s’ha de donar la successió per tal que aquesta no comporti cap problema en el funcionament del negoci, sinó tot el contrari, que tot rutlli.